+387 36 446 202 | info@fzohnz-k.ba

Odluka o dodjeli goriva

|Comments are Off
Na temelju članka 19. i 20. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko – neretvanske županije/kantona („Narodne novine HNŽ“, broj: 9/12), članka 10. Pravilnika o nabavi roba, vršenju usluga i ustupanju radova a sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovin...