+387 36 446 202 | info@fzohnz-k.ba

ODLUKA o neuspješnim podnosiocima

|Comments are Off
o utvrđivanju liste podnosilaca čije prijave nisu ispunile pravno – formalne i druge uslove Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko – neretvanskog kantona za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite, očuvanja i poboljšanja kvaliteta zraka i...

ODLUKA

|Comments are Off
o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko – neretvanskog kantona na osnovu provedenog Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda radi sufinansiranja projekata u oblasti zaštite, očuvanja i poboljšanja kvaliteta zraka i zaštite ozonskog omotača,...

Javni konkurs

|Comments are Off
JAVNI  KONKURS za korištenje sredstava Fonda radi sufinansiranja projekata u oblasti energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava za sufinansiranje projekata s ciljem povećanja energetske efikasnosti i...