+387 36 446 202 | info@fzohnz-k.ba

ODLUKA o neuspješnim podnosiocima

|Comments are Off
o utvrđivanju liste podnosilaca čije prijave nisu ispunile pravno – formalne i druge uslove Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko – neretvanskog kantona za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite, očuvanja i poboljšanja kvaliteta zraka i...

ODLUKA

|Comments are Off
o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko – neretvanskog kantona na osnovu provedenog Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda radi sufinansiranja projekata u oblasti zaštite, očuvanja i poboljšanja kvaliteta zraka i zaštite ozonskog omotača,...

Javni konkurs

|Comments are Off
JAVNI  KONKURS za korištenje sredstava Fonda radi sufinansiranja projekata u oblasti energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava za sufinansiranje projekata s ciljem povećanja energetske efikasnosti i...

Odluka o dodjeli goriva

|Comments are Off
Na temelju članka 19. i 20. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko – neretvanske županije/kantona („Narodne novine HNŽ“, broj: 9/12), članka 10. Pravilnika o nabavi roba, vršenju usluga i ustupanju radova a sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovin...

Gorivo za Fond za zaštitu okoliša

|Comments are Off
Tenderska dokumentacija za nabavu goriva za službena motorna vozila sa web stranice Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko – neretvanske županije/kantona. POTVRDA o preuzimanju dokumentacije TENDERSKA DOKUMENTACIJA OBAVIJEST O NABAVI

Mjesečni izvještaj

|Comments are Off
MJESEČNI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU UGOVORA Preuzmite OVDJE

Završni izvještaj

|Comments are Off
ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU UGOVORA Preuzmite OVDJE

Technobiz Meetup – Green Industry Innovation

|Comments are Off
Povodom 16.09., Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača, Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa ‘’Intera – Tehnološki park’’ Mostar organizuje Technobiz Meetup – Green industry Innovation, jednodnevno stručno savjetovanje i prezentaciju...

JAVNI KONKURS

|Comments are Off
za korištenje sredstava Fonda radi sufinansiranja projekata u oblasti zaštite, očuvanja i poboljšanja kvaliteta zraka i zaštite ozonskog omotača, energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije Predmet Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava za...

SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA – 5. juni

|Comments are Off
Svjetski dan zaštite okoliša (World Environment Day – WED) obilježava se 5. juna svake godine u više od 100 zemalja svijeta i predstavlja jedan od najznačajnijih datuma u kalendaru zaštite okoliša. Tog datuma se obilježava godišnjica Konferencije Ujedinjenih naroda održane 1972....
12